صابون

صابون پرداخت کاری آبی

صابون مخصوص پولیشکاری و پرداخت کاری فولاد ، استیل ، مس و برنج می باشد که این صابونها بر اساس نوع فلز با رنگ بندی های متفاوت موجود می باشد.
صابون پرداخت کاری آبی بر روی سطوح فلزات غیر آهنی مانند برنج ‚روی ‚مس و ..‚استیل و سنگ مرمر قابل استفاده میباشد.

صابون پرداخت کاری سفید

صابون مخصوص پولیشکاری و پرداخت کاری فولاد ، استیل ، مس و برنج می باشد که این صابونها بر اساس نوع فلز با رنگ بندی های متفاوت موجود می باشد.
کاربرد صابون پرداخت کاری سفید برای فولاد و آهن میباشد.